The selectiveness of cultural transfer and the problematic natures of the term "migration" in Early Modern Europe - preliminary remarks

  • Selektivita kulturního transferu a problematická povaha termínu "migrace" v Evropě raného novověku - úvodní poznámky

Richter, Thomas

Uhersky Brod : Muzeum J. A. Komenského v Uherskem Brode (2019)
Journal Article

In: Studia Comeniana et historica
Volume: 101/102
Page(s)/Article-Nr.: 87-100

Institutions

  • Church History Teaching and Research Area [781620]

Identifier