QIQAJON : Bibelhebräisch-Lernen mit dem Jonabuch

Paganini, Simone; Giercke-Ungermann, Annett

Aachen : Shaker (2018)
Book

In: Aachener Theologische Schriften 5
Page(s)/Article-Nr.: VIII, 146 Seiten

Institutions

  • Biblical Theology Teaching and Research Area [781220]

Identifier